Hosted Desktop

Wat is Hosted Desktop?

Hosted Desktop is het volledig outsourcen van zowel licenties als beheer van o.a. Office applicaties in een centrale, beveiligde omgeving in het datacenter.

In een standaard netwerkomgeving worden de meeste applicaties op een werkstation of laptop geïnstalleerd. Voor elke installatie is een aparte licentie benodigd. Documenten worden lokaal geopend en opgeslagen. Meestal zal de werkplek gekoppeld zijn aan een kantoornetwerk om bestanden centraal op te slaan en centraal back-ups te maken. Netwerkbeheer is veelomvattend omdat alle servers, werkstations, externe verbindingen, antivirus software en back-up procedures beheerd moeten worden.

Hosted-Desktop gaat van een andere benadering uit. Applicaties worden niet meer op het werkstation geïnstalleerd maar op centrale servers in het datacenter. De eindgebruiker krijgt deze applicaties aangeboden op basis van het client-server model. De applicaties die aan een eindgebruiker aangeboden worden zijn afhankelijk van zijn/haar rechten op het systeem en bijvoorbeeld de functie binnen de organisatie.

Medewerkers kunnen onafhankelijk van hun locatie (kantoor, thuis of onderweg) verbinding maken met de Hosted Desktop omgeving en hebben alle applicaties beschikbaar om hun werk te kunnen doen.

Voordelen van Hosted Desktop omgevingen:

  • Beveiligde en geconditioneerde omgeving in datacenter
  • Minimaal werkplekbeheer
  • Centraal beheer van servers, applicaties, data opslag en back-up
  • Flexibel aantal gebruikers en licenties
  • Zeer schaalbaar